Формуємо ключові компетентності учнів на уроках математики засобами ІКТ

28 1Читати з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критично та системно мислити, бути здатним логічно обґрунтовувати позицію, бути творчим, ініціативним, вміти конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, бути здатним співпрацювати з іншими людьми – вміння, які є спільними для всіх компетентностей згідно нового Закону України «Про освіту».

Тому, з метою формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, 28 березня 2018 року на базі Центральноукраїнського вищого професійного училища імені Миколи Федоровського навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти у Кіровоградській області  проведено семінар для викладачів математики з проблеми «Формування ключових компетентностей учнів на уроках математики засобами ІКТ».

Детальніше...

Викладачі суспільних дисциплін опановували технологію критичного мислення

«Поганий вчитель пропонує істину,

                                                                        добрий вчитель вчить її знаходити»

                                                                                                                                              А. Дістервег

27 1У програмах для загальноосвітніх навчальних закладів з історії України та всесвітньої історії зазначено: «…критерієм оцінки навчальної діяльності учнів вбачають не стільки обсяг матеріалу, що залишився в пам’яті, скільки вміння його аналізувати, узагальнювати, активно використовувати в нестандартній ситуації, вміння самостійно здобувати знання, вести пошуково-дослідницьку роботу.

Тому не випадково обласний семінар викладачів суспільних дисциплін закладів ПТО Кіровоградської області був присвячений проблемі використання технології критичного мислення учнів на уроках суспільних дисциплін.

Означений захід було проведено навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти у Кіровоградській області 27 березня 2018 року на базі ДНЗ «Вище професійне училище № 9 м. Кіровоград». 

Детальніше...

Проектна діяльність учнів на уроках інформатики

22 122 березня 2018 року на базі ДНЗ «Кропивницький професійний ліцей побутового обслуговування»  навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти у Кіровоградській області проведено семінар для викладачів інформатики з проблеми «Організація  проектної діяльності учнів на уроках інформатики з використанням сучасних ІКТ».

Детальніше...

Методи самодопомоги в діяльності практичних психологів та соціальних педагогів закладів професійної освіти

22 1У наш час зростають вимоги до особистостей психолога і соціального педагога, до їх професійних здібностей. Робота цих працівників одна з тих, де на професіоналі лежить величезний тягар відповідальності за встановлення довірливих відносин та вміння керувати емоційною напруженістю міжособистісних взаємодій. Відбувається занурення у процес професійної діяльності: психологічні дослідження, моніторинги, виступи, корекційні та розвивальні заняття, плани, звіти… Засмоктує метушня, накопичується втома, спустошеність, відчуття відсутності соціальної підтримки, незадоволення професією…

З метою підвищення професійної компетентності з питань використання психотехнік на візуалізацію та децентрацію, на формування вмінь самоаналізу та регуляцію нервово-психічного стану 21 березня 2018 року на базі навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Кіровоградській області відбувся обласний  семінар-практикум «Методи та прийоми самодопомоги в роботі практичного психолога та соціального педагога».

Детальніше...