Актуальні запитання

Як атестується старший майстер ЗП (ПТ)О? 

Атестація педагогічних працівників, в тому числі старших майстрів, визначена Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, яке затверджене наказом  МОН України від 06.10.2010 р. № 930.

Чи має бути в ПТНЗ поділ учнів у групах, склад яких перевищує 28 чоловік, з предмету «Українська мова», як зазаначено в наказі МОНУ від 20.02.2002 року №128?

Поділ груп на підгрупи здійснюється відповідно до Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом № 128 від 20.02.2002 «Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальнихзакладів усіх типів та порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Згідно вищезазначеного наказу «…при вивченні української мовизапроваджується поділ класів на групи при кількості учнів більше 27».

Дія даного наказу поширюється в тому числі і на заклади професійної (професійно-технічної) освіти.

Чи має бути поділ учнів у групах, склад яких перевищує 16 чоловік, з предмету «Інформатика», спецпредмети та виробниче навчання зі спеціальності «Оператор комп’ютерного набору»? Яким документом регламентується цей поділ?

 Відповідно до нової навчальної програми з предмета «Інформатика», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» кожен урок інформатики проводиться в комп’ютерному класі і кожен учень повинен бути забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп’ютером.

З цією метою при проведенні усіх уроків групи діляться на 2 підгрупи, але не менше 8 учнів у кожній (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 року №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Поділ навчальних груп при вивченні спецпредметів професії «Оператор комп’ютерного набору» не регламентований окремими нормативними актами. Разом з тим, відповідно підпункту 2.2.6 пункту 2.2 розділу 2 «Планування навчально-виробничого процесу» Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 року № 419, зазначено, що «з метою забезпечення ефективної організації лабораторно-практичних занять викладачем розробляються інструкційно-технологічні картки, де вказується мета, зміст і послідовність виконання учнями, слухачами завдань, перелік інструментів, обладнання і матеріалів, правила безпеки праці під час виконання роботи, контрольні питання для самоперевірки. При цьому навчальна група поділяється на дві підгрупи».

При організації уроків виробничого навчання «форма організації виробничого навчання обирається ПТНЗ у залежності від особливості професії чи спеціальності, за умови повного виконання робочих навчальних планів і робочих навчальних програм та проводиться у навчальних групах чисельністю не менше 12 чоловік (для професій художніх промислів та ремесел не менше 6 чоловік), а на ІІІ ступені професійно-технічної освіти не менше 6 чоловік» (пункт 3.8. Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах).  


Яка має бути щорічна відпустка практичного психолога, соціального педагога, методиста, враховуючи те, що кожен з них має години?

 Дане питання не відноситься до компетенції НМК ПТО у Кіровоградській області.

Як директор можу лише порадити звернутись до керівника вашого навчального закладу та вивчити законодавчу базу.  


Чи має, право вчитель української мови та літератури САМОСТІЙНО складати тестові завдання різних типів, підбирати тексти для диктантів, переказів, аудіювання, якщо на паралелі є кілька класів? Дирекція в ОБОВ'ЯЗКОВОМУ порядку вимагає використання ОДНАКОВИХ завдань для всіх класів, мотивуючи тим, що всі повинні бути в рівних умовах. Я ж переконана, що методика кожного вчителя є індивідуальною, та й підбір дітей у різних класах доволі неоднорідний . Чому позбавляють мене права на особистісний підхід до навчання та контролю над ним?

Оксана Гелетко

 Із змісту питання зрозуміло, що автор є вчителем української мови та літератури загальноосвітнього навчального закладу, а навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у Кіровоградській області здійснює консультативно-методичний супровід лише педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів. Тому за роз’ясненнями з даного питання радимо звернутися до районного або міського методичного кабінету за місцем проживання.

В той же час повідомляємо, що жодними нормативними документами вимога адміністрації про підготовку однакових завдань не передбачена. Викладачі професійно-технічних навчальних закладів мають право на творчий підхід до підбору текстів для диктантів, переказів, аудіювання, враховуючи особливості контингенту учнів у кожній групі, для використання поурочного, тематичного оцінювання тощо.

Разом з тим, у разі проведення контрольних зрізів знань з предмета, директорської контрольної роботи з метою єдиного підходу до оцінювання та визначення якості навчальних досягнень учнів, адміністрація навчального закладу в праві ініціювати розробку однакових завдань для всіх груп певного курсу навчання.  


Чому у заступників директора, старшого майстра, майстрів, практично у всіх орієнтовний перелік документів є, а у методиста його немає? Як працювати? Які обов'язкові папки та документація повинні бути у методиста при перевірці?

Наголошуємо, що орієнтовна номенклатура справ методиста, яка по суті є переліком його документації, розміщена на нашому сайті у розділі «Методична робота» (на допомогу методистам).

Детальну консультацію щодо зазначеного питання Ви можете отримати безпосередньо в навчально-методичному кабінеті професійно-технічної освіти у Кіровоградській області.

 

P.S.: Прохання до всіх, хто звертається із запитаннями, зазначати своє прізвище та навчальний заклад.  


Надайте, будь-ласка, обов'язковий перелік документації методиста ПТНЗ

Нормативними документами перелік обов’язкової документації методиста не визначено.

Виходячи з того, що методист є безпосереднім організатором методичної роботи в навчальному закладі (п. 3.1. Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2000р. № 582 «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти»), перелік документів, які формують його номенклатуру справ, визначається відповідно до завдань та змісту методичної роботи, окреслених вищезазначеним Положенням, та конкретного навчального закладу, а також посадовими обов’язками методиста.

Орієнтована номенклатура справ методиста розміщена на нашому сайті в розділі «Методична робота» (на допомогу методистам). 


Які обовязкові предмети для здачі ЗНО 2016?

Учасник ЗНО може обрати не більше як чотири предмети з переліку предметів ЗНО, затверджених наказом МОН України від 14.09.2015 № 923 «Деякі питання проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти- (із змінами)». Предмети ЗНО для вступу до ВНЗ на певну спеціальність обираються відповідно до переліку предметів, зазначених в Умовах прийому до ВНЗ України. Детальніше щодо умов прийому звертайтеся до приймальних комісій ВНЗ. Щодо предметів складання ДПА у формі ЗНО - відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 08.10.2015 № 1050 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 р. № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році)» випускники ЗНЗ ІІІ ступеня поточного навчального року обов’язково складають ЗНО з української мови і літератури (на ДПА - українська мова), та на вибір - ЗНО з історії України або математики.  


У яких випадках кваліфікаційні пробні роботи проводяться у навчальному закладі, а не на підприємстві?

ДСПТО 5122-НО.55.3-5-2007 з професії «Кухар» передбачено, що кваліфікаційна пробна робота, проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику.

Виробнича практика учнів, слухачів може проводитися, як виняток, з дозволу департаменту освіти і науки у навчально-виробничих майстернях професійно-технічних навчальних закладів за умови забезпечення ними виконання у повному обсязі робочих навчальних планів і програм (пункт 2 Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р. № 992).

Отже, у разі неможливості виконання даної роботи на підприємстві, кваліфікаційна пробна робота може проводитись у навчальному закладі. 


Чи можуть члени комісії не присвоїти 4 розряд кухаря, якщо кваліфікаційна пробна робота виконана на 7 або 8 балів?

    ДСПТО 5122-НО.55.3-5-2007 з професії «Кухар» передбачено, що присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» відповідного розряду можливе за умови отримання учнем/слухачем не менше 4 балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Відповідно до Положення про порядок кваліфікаційноїатестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти України від 31.12.98 № 201/469 (пункт 14), державні кваліфікаційні іспити вважаються нескладеними:

 у випадку браку  в  кваліфікаційній  пробній  роботі  з  вини особи, яка її виконує;

при невиконанні з вини особи, яка виконує пробну роботу, норм виробітку   (часу),   встановлених  на  виконання  кваліфікаційної пробної  роботи,  а  також   невиконанні   особами   встановлених виробничих вимог та показників у період складання іспитів.      

Отже, за результатами кваліфікаційної атестації, комісія не може не присвоїти четвертий розряд з професії «Кухар» учням, які виконали кваліфікаційну  пробну  роботу на 7 або 8 балів. 


Якими нормативно-правовими документами слід користуватися при організації та проведенні державної підсумкової атестації?

     При організації та проведенні державної підсумкової атестації слід користуватися такими нормативно-правовими документами:

Наказ Міністерства освіти і науки  України  від 30.12.14 року № 1547 «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

Наказ Міністерства освіти і науки  України  від 20.02.15 року № 192 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році».

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та  спорту України, Міністерства охорони здоров’я України від 01.02.13 року № 72/78 «Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я». 


 Ким розробляються завдання ДПА для учнів ПТНЗ?

     Завдання для проведення атестації укладаються навчальними закладами відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, затверджених Міністерством освіти і науки України. Завдання для проведення атестації укладають викладачі відповідного фаху, погоджує педагогічна рада та затверджує керівник навчального закладу.

(Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти Розділ ІІ, п.2), Орієнтовні вимоги до змісту атестаційних завдань (додаток до наказу Міністерства освіти і науки  України  від 20.02.15 року № 192 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році»).Загальні положення). 


 Ким створюється і погоджується склад державної атестаційної комісії, в який термін? 

 Державні атестаційні комісії  створюються в навчальних закладах за погодженням з департаментом освіти і науки  не пізніше ніж за два тижні до початку атестації.

 (Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти Розділ ІІІ, п.1)

    


 Протягом якого терміну зберігаються матеріали атестації та протоколи засідань атестаційних комісій?

       Протоколи засідань комісій про результати атестації та матеріали атестації зберігаються в загальноосвітньому навчальному закладі три роки.

 (Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти Розділ ІІІ, п.5)

 


 Ким  затверджується склад та чисельність  апеляційної комісії, в які терміни подається апеляційна заява?

Для оскарження процедури проведення та результатів  атестації  при департаменті освіти і науки створюються апеляційні комісії. Апеляційну заяву подають учні (у разі досягнення повноліття), їх батьки (або їх законні представники) протягом трьох  робочих  днів  після  оголошення   результатів атестації.

(Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти Розділ VІ, п.1, 2, 3)


 Хто може бути присутнім під час проведення ДПА?

Під час проведення атестації, крім членів комісії, можуть бути присутніми особи, уповноважені місцевими органами управління освітою, та представники батьківського комітету (ради) загальноосвітнього навчального закладу.

(Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти Розділ ІІІ, п.6)


Чи враховуються результати державної підсумкової атестації при виставленні річних оцінок з предметів, з яких учень проходить атестацію?

Результати атестації не враховуються при виставленні річних оцінок з предметів, з яких учень  проходить атестацію.

(Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти Розділ ІІ, п.6)


Як атестувати викладачів, що викладають кілька навчальних дисциплін?

Пунктом 3.25 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930, визначено, що викладачі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження. Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної (обов’язкової) складової змісту загальної середньої освіти.


Як атестувати працівників, які працюють у навчальних закладах за сумісництвом?

Відповідно до пункту 3.23 Типового положення педагогічні працівники, які працюють у навчальних закладах за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, атестуються на загальних підставах. Атестація педагогічних працівників, які за основним місцем роботи та у навчальних закладах, де вони працюють за сумісництвом, обіймають однакові посади, здійснюється за основним місцем роботи.


Чи потрібно педагогічному працівнику подавати заяву до атестаційної комісії про присвоєння йому педагогічного звання? Коли можна проводити позачергову атестацію з метою присвоєння педагогічних звань?

Типове положення про атестацію педагогічних працівників не передбачає подання педагогічними працівниками до атестаційної комісії заяв про присвоєння педагогічного звання. Відповідно до норм Типового положення присвоєння педагогічних звань здійснюється за поданням керівника або педагогічної ради навчального закладу. Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників не визначено строки проходження позачергової атестації з метою присвоєння педагогічних звань. Уразі надходження до атестаційної комісії подання керівника чи педагогічної ради навчального закладу про присвоєння працівнику педагогічного звання, атестаційна комісія, незалежно від строку проходження атестації такого працівника, має розглянути подання та прийняти відповідне рішення.


Задати запитання

Click on the image to change it