Підвищення кваліфікації та атестація

Закони України

«Про освіту» від 05.09.2017 р. №2145-VIII

«Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998р. №103/98-ВР

«Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX

Постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння» від 23.12.2015 р. №1109

Положення

Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОН України від 06.10.2010р. №930

Накази МОН України

Листи МОН України