Історія

Історія заснування і діяльності методичної служби Кіровоградської області бере свій початок від моменту створення обласного управління професійно-технічної освіти, коли було засновано навчально-методичний кабінет обласного управління професійно-технічної освіти, що проіснував до 1989 року.

У 1989 році в зв’язку з реорганізацією обласного управління професійно-технічної освіти його функції були покладені на кабінети загальнометодичних питань профтехосвіти і професійної підготовки, що увійшли до обласного інституту удосконалення вчителів.

Наказом управління народної освіти від 15 січня 1992 року № 5 «Про створення обласного навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти» за рахунок ліквідації означених вище кабінетів було створено обласний навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти як окрему установу.

У 2002 році обласний навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти було перейменовано на навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у Кіровоградській області відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.12.02 р. № 727 «Про перейменування навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти».

З 10.06.2011 року на підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 566 "Про утворення державного закладу "Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у Кіровоградській області" заклад є юридичною особою.

Сьогодні навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у Кіровоградській області є державною установою, яка входить до системи освіти і організовує роботу з навчально-методичного та інформаційного забезпечення навчально-виробного процесу у ПТНЗ Кіровоградської області.