На допомогу фахівцям психологічної служби

 

Методичні рекомендації щодо проведення кольорового тижня  психологічного комфорту та соціальної взаємодії «Ти можеш все!» у  ЗП(ПТ)О 

 

Рекомендації щодо ведення документації працівників психологічної служби

 

Ведення документації працівників психологічної служби (оновлені методичні рекомендації). Частина II «Документація соціального педагога»

Ведення документації працівників психологічної служби (оновлені методичні рекомендації), частина I«Документація практичного психолога»

 

Пам’ятка Соціальний паспорт групи, закладу П(ПТ)О (оновленні форми заповнення)

 

 

Орієнтовні вимоги щодо ведення журналу щоденного обліку роботи практичного психолога та соціального педагога 

pdf

Методичні рекомендації працівникам психологічної служби щодо планування та ведення документації практичних психологів і соціальних педагогів

pdf

Номенклатура справ працівників психологічної служби

doc

 

Діагностика та профілактика суїцидальних тенденцій серед учнівської молоді

 

До уваги!

pdf

Перелік психодіагностичних методик щодо виявлення учнів, схильних до суїцидальних тенденцій

pdf

 

 Рекомендації щодо запобiгання та протидiї насиллю i конфлiктам серед учнiвської молодi

 

Методичні рекомендації «Запобігання та протидія насильству»

pdf

Методичні рекомендації щодо організації роботи факультативних курсів, спецкурсів з питань репродуктивного здоров'я та профілактики насилля у навчальних закладах області

pdf

Технології вирішення конфліктів в учнівському середовищі  (методичні рекомендації працівникам психологічної служби)

pdf

 

 

Рекомендації з організації захисту прав і соціального супроводу учнів у закладах П(ПТ)О

 

Пам’ятка «Перелік документів, що зберігаються в особовій справі дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування за місцем її влаштування»

doc

Методичні рекомендації з організації захисту прав і соціального супроводу учнів (студентів) у закладах освіти

pdf

 

Соцiально-психологiчний супровiд учнiв з особливими освiтнiми потребами

 

Консультування батьків, діти яких мають особливі освітні потреби

doc

Інформаційний дайджест «Інклюзивна освіта: від рівних прав до рівних можливостей" 

pdf

 

Інше 

 

Методичні рекомендації працівникам психологічної служби щодо психокорекції суїцидальних ідеацій у дітей та підлітків

doc

Пам’ятка «Форми та методи психологічної просвіти»

pub

Пам’ятка «Розробка психокорекційних програм»

pub

Орієнтовний комплекс вправ до тренінгу «Довіра, спілкування та взаєморозуміння»

doc