Моніторингова діяльність

 

2021-2022 навчальний рік

 

Інформація про результати навчальних досягнень здобувачів освіти І курсу ЗП(ПТ)О з предметів загальної середньої освіти за свідоцтвами про базову середню освіту у 2021 році

 

Інформація про результати проведення вхідного діагностування здобувачів освіти з предметів загальної середньої освіти у 2021-2022 навчальному році в ЗП(ПТ)О

 

Довідкап про стан професійного спрямування викладання географії у закладах професійної (професійно-технічної) освіти області

 

2020-2021 навчальний рік

 

Інформація про підсумки проведення олімпіад з предметів загальної середньої освіти серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти у Кіровоградській області за 2020-2021 навчальний рік

 

Інформація про результати участі здобувачів освіти ЗП(ПТ)О у зовнішньому незалежному оцінюванні в 2020-2021 н. р.

 

Інформація про результати проведення вхідного діагностування здобувачів освіти з предметів загальноосвітньої підготовки у 2020-2021 навчальному році

 

Інформація про результати навчальних досягнень здобувачів освіти І курсу за свідоцтвами про базову середню освіту з предметів загальної середньої освіти у 2020 році

 

Довідка про стан професійного спрямування викладання математики у закладахпрофесійної (професійно-технічної) освіти Кіровоградської області

 

Інформація про результати участі учнів ЗП(ПТ)О у ЗНО у 2019-2020 н. р.

 

Інформація про стан забезпеченості закладів П(ПТ)О комп’ютерною технікою та доступом до мережі Інтернет (станом на 01.02.2021 року)

 

2019-2020 навчальний рік

 

Інформація про результати проведення державної кваліфікаційної атестації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у 2019-2020 навчальному році

 

Інформація про стан впровадження виробничих технологій у навчально-виробничий процес ЗП(ПТ)О у 2019-2020 навчальному році

Ін

Довідка про результати моніторингу навчальних досягнень учнів ІІ курсу закладів П(ПТ)О з предметів загальної середньої освіти, що виносяться на ДПА у 2019-2020 навчальному році

 

Інформація про стан функціонування веб-сайтів ЗП(ПТ)О (станом на 01.06.2020 р.)

 

Довідка про стан вивчення, узагальнення та та впровадження передового педагогічного досвіду у системі професійної (професійно-технічної) освіти області

 

Довідка про стан професійного спрямування викладання біології і екології у закладах професійної (професійно-технічної) освіти області

 

Довідка про стан діяльності методичних служб закладів П(ПТ)О щодо організації роботи з молодими (малодосвідченими) педагогічними працівниками (що мають стаж роботи не більше 3 років)

 

Довідка про стан забезпечення належними умовами діяльності працівників психологічної служби закладів П(ПТ)О

 

Інформація про стан документального супроводу професійної підготовки за стандартами професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу

 

Інформація про стан діяльності навчально-практичних центрів галузевого спрямування

 

Довідка про стан роботи ради профілактики правопорушень закладів професійної (професійно-технічної) освіти області

 

Інформація про результати навчальних досягнень учнів І курсу засвідоцтвами про базову середню освіту з предметів загальноосвітньої підготовки у 2019 році

 

Інформація про результати проведення вхідного діагностування учнів з предметів загальноосвітньої підготовки у 2019-2020 навчальному році

 

2018-2019 навчальний рік

 

Інформаціяпро підсумки впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників

 

Інформаціяпро стан впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників

 

Довідка про стан внутріучилищного контролю за виховним процесом у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

 

Довідка про стан дотримання вимог інструкції з ведення журналів обліку теоретичного навчання викладачами загальноосвітньої підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти

 

Довідка про стан роботи методичних служб закладів професійної (професійно-технічної) освіти щодо вивчення, узагальнення та впровадження ППД

 

Довідка про стан ведення і використання письмових інструктажів на уроках професійно-практичної підготовки професій машинобудівного профілю

 

Довідка про стан викладання предмета «Математика» у закладах професійної (професійно-технічної) освіти Кіровоградської області

 

Довідка про діяльність методичних комісій професій легкої промисловості, сфери послуг, торгівлі, громадського харчування щодо вивчення і впровадження в процес підготовки кваліфікованих робітників нових виробничих технологій та передового виробничого досвіду

 

Довідка про стан діагностичної, профілактичної та корекційної діяльності з учнями, які потребують особливої психолого-педагогічної уваги в роботі соціального педагога та практичного психолога

 

Довідка про стан ведення документації вихователів гуртожитків ЗП(ПТ)О

 

Довідка про результати моніторингу навчальних досягнень учнів І курсу закладів П(ПТ)О з предметів загальноосвітньої підготовки,що виносяться на ДПА у 2018-2019 навчальному році

 

Інформація про результати участі учнів ЗП(ПТ)О у ЗНО у 2018-2019 н.р.

 

Інформація про результати проведення державної підсумкової атестації 

 

Інформація про стан впровадження виробничих технологій у навчально-виробничий процес ЗП(ПТ)О у 2018-2019 навчальному році

  

Інформація про результати проведення державної кваліфікаційної атестації в закладах професійно-технічної освіти у 2018-2019 навчальному році

 

Результати моніторингу навчальних досягнень учнів закладів П(ПТ)О з предметів професійно-теоретичної підготовки у 2018-2019 н. р.

 

Інформація про стан забезпеченості закладів П(ПТ)О комп’ютерною технікою та доступом до мережі Інтернет

 

Результати проведення вхідного діагностування

 

Статистичні дані щодо кількісного та якісного складу педагогічних працівників закладів П(ПТ)О

 

Інформаційно-аналітичні  матеріали кадрового забезпечення ЗП(ПТ)О

 

2017-2018 навчальний рік

 

Результати ЗНО-2018ЗПТО України (за даними сайту Українського центру оцінювання якості освіти)

 

Результати проведення  державної підсумкової атестації в закладах професійно-технічної освіти Кіровоградської області у 2017-2018 навчальному році

 

Результати проведення  державної кваліфікаційної атестації в закладах професійно-технічної освіти у 2017-2018 навчальному році