2023
№ З\П Тематика
                  Професійна підготовка
1  Про стан впровадження СП(ПТ)О у Кіровоградській області
2

 Про результати випуску здобувачів освіти та проведення державної кваліфікаційної атестації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у 2022-2023 навчальному році 

3

 Про результати моніторингу навчальних досягнень учнів закладів П(ПТ)О з предметів професійно-теоретичної підготовки у 2022-2023 н. р. 

4

  Про вивчення стану моніторингу щодо якості викладання предметів та професій в діяльності методичних служб закладів П(ПТ)О 

5

Про інноваційні педагогічні технології 2023 р. 

6

Про моніторинг НПЦ 2023 

7

Про впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес підготовки кваліфікованих робітників у 2022-2023 н.р. 

8

Про стан упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників закладів професійної (професійно-технічної) освіти області у 2022-2023 навчальному році  

9

Про стан та тенденції підготовки кваліфікованих робітників для регіонального ринку праці  

10

Про стан зміцнення матеріально-технічної бази для здійснення професійної підготовки у 2022-2023 навчальному році  

11

Про стан упровадження виробничих технологій у навчально-виробничий процес підготовки кваліфікованих робітників ЗП(ПТ)О у 2022-2023 навчальному році  

12

Про впровадження елементів дуальної форми навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти Кіровоградської області у 2023-2024 навчальному році  

13

Про рівень цифрової компетентності педагогічних працівників професійної підготовки 

                         Предмети загальної середньої освіти
1

  Про участь учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у Всеукраїнських та Міжнародних олімпіадах, турнірах та конкурсах з предметів загальної середньої освіти у 2022-2023 н. р.

2

 Про підсумки проведення олімпіад з предметів загальної середньої освіти серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти у Кіровоградській області за 2022-2023 навчальний рік

3

 Про результати національного мультипредметного тесту здобувачів освіти закладів П(ПТ)О у 2023 році

4

 Про результати випуску здобувачів освіти та проведення державної кваліфікаційної атестації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у 2022-2023 навчальному році 

5

  Про дотримання вимог навчальної програми з предмета «Технології» (рівень стандарту) щодо обов’язково-вибіркових навчальних модулів у ЗП(ПТ)О (2023-2024 н. р.)  

6

 Про результати навчальних досягнень здобувачів освіти І курсу ЗП(ПТ)О з навчальних предметів за свідоцтвами про базову середню освіту у 2023-2024 навчальному році  

7

 Про результати проведення вхідного діагностування здобувачів освіти І курсу з предметів загальної середньої освіти у 2023-2024 навчальному році в ЗП(ПТ)О 

                  Виховний процес і психологічний супровід
1

 Контингент учнів за соціальним станом (станом на 10.10.2023 р.) 

2

 Про стан проведення віртуальних книжкових виставок бібліотечними працівниками ЗП(ПТ)О 

3

 Про стан ведення документації вихователів гуртожитків 2023  

4

 Про проведену роботу щодо формування здорового способу життя, профілактики туберкульозу, ВІЛ – інфекції/СНІДу в ЗП(ПТ)О області протягом 2022-2023 навчального року  

5

  Про стан забезпечення підручниками закладів (ПТ)О області 2023   

6

 Про вивчення стану моніторингу щодо якості викладання предметів та професій в діяльності методичних служб закладів П(ПТ)О  

7   Про стан соціально-психологічного супроводу учасників освітнього процесу закладів П(ПТ)О Кіровоградської області у період дистанційної роботи
8   Про стан організації профорієнтаційної роботи у ЗП(ПТ)О 2023
                  Інше
1   Про результати атестації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О області у 2022-2023 навчальному році 
2   Про стан організації профорієнтаційної роботи у ЗП(ПТ)О 2023
3  Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів П(ПТ)О області у 2023 році  
4  Про стан забезпеченості закладів П(ПТ)О комп’ютерною технікою та доступом до мережі Інтернет (станом на 10.02.2023 року) 

 

     2022
№ З\П Тематика
                  Професійна підготовка
1   Про стан впровадження СП(ПТ)О у Кіровоградській області станом на 1 листопада 2022 року 
2

 Про інноваційні педагогічні технології  

3

   Про стан впровадження виробничих технологій у навчально-виробничий процес підготовки кваліфікованих робітників закладів П(ПТ)О у 2021-2022 навчальному році  

4

Про результати проведення державної кваліфікаційної атестації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у 2021-2022 навчальному році

5

  Про стан використання Інтернет-ресурсів для організації самостійної роботи та контролю знань здобувачів освіти на уроках професійно-теоретичної підготовки в ЗП(ПТ)О 

6

 Про результати випуску здобувачів освіти та проведення державної кваліфікаційної атестації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у 2022-2023 навчальному році 

7

Про моніторинг НПЦ 2022 

8

Про зміцнення матеріально-технічної бази для здійснення професійної підготовки у 2021-2022 навчальному році  

9

Про контингент здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 2022-2023 н. р. (у розрізі професій)  

                         Предмети загальної середньої освіти
1

  Про стан професійного спрямування викладання фізики і астрономії у закладах професійної (професійно-технічної) освіти області 

2

Про результати навчальних досягнень здобувачів освіти І курсу ЗП(ПТ)О з предметів загальної середньої освіти за свідоцтвами про базову середню освіту у 2022 році 

3

 Про результати національного мультипредметного тесту здобувачів освіти закладів П(ПТ)О у 2021-2022 н. р. 

4

  Про результати проведення вхідного діагностування здобувачів освіти з предметів загальної середньої освіти у 2022-2023 навчальному році в ЗП(ПТ)О

                         Виховний процес і психологічний супровід
1

 Карта обліку загального стану забезпеченості підручниками станом на 1 червня 2022 року   

2

  Інформація по контингенту станом на 01.11.22 р. 

3   Довідка про стан соціально-психологічного супроводу учасників освітнього процесу закладів П(ПТ)О Кіровоградської області у період дистанційної роботи
4   Довідка про стан ведення соціальних паспортів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Кіровоградської області
                  Інше
1  Інформація про кількісно-якісний склад педагогічних кадрів ЗП(ПТ)О області у 2022 - 2023 н.р.
2 Про стан забезпеченості закладів П(ПТ)О комп’ютерною технікою та доступом до мережі Інтернет (станом на 10.02.2022 року)

 

       2021  
№ З\П Тематика
                  Професійна підготовка
1 Про результати проведення державної кваліфікаційної атестації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у 2020-2021 навчальному році 
2

  Про результати моніторингу навчальних досягнень учнів закладів П(ПТ)О з предметів професійно-теоретичної підготовки у 2020-2021 н.р. 

3

Про моніторинг НПЦ 2021 

                         Предмети загальної середньої освіти
1

  Про участь учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у Всеукраїнських та Міжнародних олімпіадах, турнірах та конкурсах з предметів загальної середньої освіти у 2022-2023 н. р.

2

 Про підсумки проведення олімпіад з предметів загальної середньої освіти серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти у Кіровоградській області за 2022-2023 навчальний рік

3

  Про результати проведення вхідного діагностування здобувачів освіти з предметів загальної середньої освіти у 2022-2023 навчальному році в ЗП(ПТ)О

4

  Про результати національного мультипредметного тесту здобувачів освіти закладів П(ПТ)О у 2023 році

5

  Про результати навчальних досягнень здобувачів освіти І курсу ЗП(ПТ)О з предметів загальної середньої освіти за свідоцтвами про базову середню освіту у 2021 році

6

  Про результати проведення вхідного діагностування здобувачів освіти з предметів загальної середньої освіти у 2021-2022 навчальному році в ЗП(ПТ)О 

7

    Про стан професійного спрямування викладання географії у закладах професійної (професійно-технічної) освіти області 

8

  Про підсумки проведення олімпіад з предметів загальної середньої освіти серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти у Кіровоградській області за 2020-2021 навчальний рік

9

  Про результати участі здобувачів освіти ЗП(ПТ)О у зовнішньому незалежному оцінюванні в 2020-2021 н. р.

                         Виховний процес і психологічний супровід
1

 Карта обліку загального стану забезпеченості підручниками станом на 1 червня 2021 року 

2 Про стан ведення протоколів індивідуальних психологічних/соціально-педагогічних консультацій та індивідуальних/групових психологічних діагностик/соціально-педагогічних вивчень в ЗП(ПТ)О  
                  Інше
1 Про стан забезпеченості закладів П(ПТ)О комп’ютерною технікою та доступом до мережі Інтернет (станом на 01.02.2021 року)