Моніторингова діяльність

 

2022-2023 навчальний рік

 

 Інформація про стан впровадження СП(ПТ)О у Кіровоградській області станом на 1 листопада 2022 року

 

 Інформація про кількісно-якісний склад педагогічних кадрів ЗП(ПТ)О області у 2022 - 2023 н.р.

 

 Довідка про стан професійного спрямування викладання фізики і астрономії у закладах професійної (професійно-технічної) освіти області

 

 Інформація про результати проведення вхідного діагностування здобувачів освіти з предметів загальної середньої освіти у 2022-2023 навчальному році в ЗП(ПТ)О

 

2021-2022 навчальний рік

 

Інформація про стан забезпеченості закладів П(ПТ)О комп’ютерною технікою та доступом до мережі Інтернет (станом на 10.02.2022 року)

 

 

Інформація про результати проведення державної кваліфікаційної атестації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у 2021-2022 навчальному році

 

 Довідка про стан використання Інтернет-ресурсів для організації самостійної роботи та контролю знань здобувачів освіти на уроках професійно-теоретичної підготовки в ЗП(ПТ)О

 

Довідка про стан ведення протоколів індивідуальних психологічних/соціально-педагогічних консультацій та індивідуальних/групових психологічних діагностик/соціально-педагогічних вивчень в ЗП(ПТ)О

 

Інформація про результати навчальних досягнень здобувачів освіти І курсу ЗП(ПТ)О з предметів загальної середньої освіти за свідоцтвами про базову середню освіту у 2021 році

 

Інформація про результати проведення вхідного діагностування здобувачів освіти з предметів загальної середньої освіти у 2021-2022 навчальному році в ЗП(ПТ)О

 

Довідка про стан професійного спрямування викладання географії у закладах професійної (професійно-технічної) освіти області

 

2020-2021 навчальний рік

 

Інформація про результати проведення державної кваліфікаційної атестації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у 2020-2021 навчальному році

 

Довідка про стан профілактичної роботи у закладах П(ПТ)О щодо протидії та попередження булінгу (цькування) в закладах професійної (професійно-технічної) освіти

 

Довідка про результати моніторингу навчальних досягнень учнів закладів П(ПТ)О з предметів професійно-теоретичної підготовки у 2020-2021 н.р.

 

Інформація про підсумки проведення олімпіад з предметів загальної середньої освіти серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти у Кіровоградській області за 2020-2021 навчальний рік

 

Інформація про результати участі здобувачів освіти ЗП(ПТ)О у зовнішньому незалежному оцінюванні в 2020-2021 н. р.

 

Інформація про результати проведення вхідного діагностування здобувачів освіти з предметів загальноосвітньої підготовки у 2020-2021 навчальному році

 

Інформація про результати навчальних досягнень здобувачів освіти І курсу за свідоцтвами про базову середню освіту з предметів загальної середньої освіти у 2020 році

 

Довідка про стан професійного спрямування викладання математики у закладахпрофесійної (професійно-технічної) освіти Кіровоградської області

 

Інформація про результати участі учнів ЗП(ПТ)О у ЗНО у 2019-2020 н. р.

 

Інформація про стан забезпеченості закладів П(ПТ)О комп’ютерною технікою та доступом до мережі Інтернет (станом на 01.02.2021 року)

 

2019-2020 навчальний рік

 

Інформація про результати проведення державної кваліфікаційної атестації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у 2019-2020 навчальному році

 

Інформація про стан впровадження виробничих технологій у навчально-виробничий процес ЗП(ПТ)О у 2019-2020 навчальному році

Довідка про результати моніторингу навчальних досягнень учнів ІІ курсу закладів П(ПТ)О з предметів загальної середньої освіти, що виносяться на ДПА у 2019-2020 навчальному році

 

Інформація про стан функціонування веб-сайтів ЗП(ПТ)О (станом на 01.06.2020 р.)

 

Довідка про стан вивчення, узагальнення та та впровадження передового педагогічного досвіду у системі професійної (професійно-технічної) освіти області

 

Довідка про стан професійного спрямування викладання біології і екології у закладах професійної (професійно-технічної) освіти області

 

Довідка про стан діяльності методичних служб закладів П(ПТ)О щодо організації роботи з молодими (малодосвідченими) педагогічними працівниками (що мають стаж роботи не більше 3 років)

 

Довідка про стан забезпечення належними умовами діяльності працівників психологічної служби закладів П(ПТ)О

 

Інформація про стан документального супроводу професійної підготовки за стандартами професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу

 

Інформація про стан діяльності навчально-практичних центрів галузевого спрямування

 

Довідка про стан роботи ради профілактики правопорушень закладів професійної (професійно-технічної) освіти області

 

Інформація про результати навчальних досягнень учнів І курсу засвідоцтвами про базову середню освіту з предметів загальноосвітньої підготовки у 2019 році

 

Інформація про результати проведення вхідного діагностування учнів з предметів загальноосвітньої підготовки у 2019-2020 навчальному році