Моніторингова діяльність

2023-2024 навчальний рік

 

  Довідка про стан соціально-психологічного супроводу учасників освітнього процесу закладів П(ПТ)О Кіровоградської області у період дистанційної роботи

 

 

2022-2023 навчальний рік

 

  Інформація про стан впровадження СП(ПТ)О у Кіровоградській області

 

  Інформація про підсумки проведення олімпіад з предметів загальної середньої освіти серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти у Кіровоградській області за 2022-2023 навчальний рік

 

 

  Інформація про участь учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у Всеукраїнських та Міжнародних олімпіадах, турнірах та конкурсах з предметів загальної середньої освіти у 2022-2023 н. р.

 

  Інформація про результати національного мультипредметного тесту здобувачів освіти закладів П(ПТ)О у 2023 році

 

 

  Інформація про результати випуску здобувачів освіти та проведення державної кваліфікаційної атестації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у 2022-2023 навчальному році

 

  Довідка про стан ведення соціальних паспортів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Кіровоградської області

 

  ДОВІДКА про результати моніторингу навчальних досягнень учнів закладів П(ПТ)О з предметів професійно-теоретичної підготовки у 2022-2023 н. р.

 

  Інформація про стан забезпеченості закладів П(ПТ)О комп’ютерною технікою та доступом до мережі Інтернет (станом на 10.02.2023 року)

 

 ДОВІДКА про вивчення стану моніторингу щодо якості викладання предметів та професій в діяльності методичних служб закладів П(ПТ)О

 

 Інформація про результати атестації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О області у 2022-2023 навчальному році

 

 Інформація про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів П(ПТ)О області у І-му півріччі 2023 року

 

 Інформація про стан впровадження СП(ПТ)О у Кіровоградській області станом на 1 листопада 2022 року

 

 Інформація про кількісно-якісний склад педагогічних кадрів ЗП(ПТ)О області у 2022 - 2023 н.р.

 

 Довідка про стан професійного спрямування викладання фізики і астрономії у закладах професійної (професійно-технічної) освіти області

 

 Інформація про результати навчальних досягнень здобувачів освіти І курсу ЗП(ПТ)О з предметів загальної середньої освіти за свідоцтвами про базову середню освіту у 2022 році

 

 Інформація про результати проведення вхідного діагностування здобувачів освіти з предметів загальної середньої освіти у 2022-2023 навчальному році в ЗП(ПТ)О

 

2021-2022 навчальний рік

 

 Результати національного мультипредметного тесту здобувачів освіти закладів П(ПТ)О у 2021-2022 н. р.

 

Інформація про стан забезпеченості закладів П(ПТ)О комп’ютерною технікою та доступом до мережі Інтернет (станом на 10.02.2022 року)

 

 

Інформація про результати проведення державної кваліфікаційної атестації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у 2021-2022 навчальному році

 

 Довідка про стан використання Інтернет-ресурсів для організації самостійної роботи та контролю знань здобувачів освіти на уроках професійно-теоретичної підготовки в ЗП(ПТ)О

 

Довідка про стан ведення протоколів індивідуальних психологічних/соціально-педагогічних консультацій та індивідуальних/групових психологічних діагностик/соціально-педагогічних вивчень в ЗП(ПТ)О

 

Інформація про результати навчальних досягнень здобувачів освіти І курсу ЗП(ПТ)О з предметів загальної середньої освіти за свідоцтвами про базову середню освіту у 2021 році

 

Інформація про результати проведення вхідного діагностування здобувачів освіти з предметів загальної середньої освіти у 2021-2022 навчальному році в ЗП(ПТ)О

 

Довідка про стан професійного спрямування викладання географії у закладах професійної (професійно-технічної) освіти області

 

2020-2021 навчальний рік

 

Інформація про результати проведення державної кваліфікаційної атестації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у 2020-2021 навчальному році

 

Довідка про стан профілактичної роботи у закладах П(ПТ)О щодо протидії та попередження булінгу (цькування) в закладах професійної (професійно-технічної) освіти

 

Довідка про результати моніторингу навчальних досягнень учнів закладів П(ПТ)О з предметів професійно-теоретичної підготовки у 2020-2021 н.р.

 

Інформація про підсумки проведення олімпіад з предметів загальної середньої освіти серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти у Кіровоградській області за 2020-2021 навчальний рік

 

Інформація про результати участі здобувачів освіти ЗП(ПТ)О у зовнішньому незалежному оцінюванні в 2020-2021 н. р.

 

Інформація про результати проведення вхідного діагностування здобувачів освіти з предметів загальноосвітньої підготовки у 2020-2021 навчальному році

 

Інформація про результати навчальних досягнень здобувачів освіти І курсу за свідоцтвами про базову середню освіту з предметів загальної середньої освіти у 2020 році

 

Довідка про стан професійного спрямування викладання математики у закладахпрофесійної (професійно-технічної) освіти Кіровоградської області

 

Інформація про результати участі учнів ЗП(ПТ)О у ЗНО у 2019-2020 н. р.

 

Інформація про стан забезпеченості закладів П(ПТ)О комп’ютерною технікою та доступом до мережі Інтернет (станом на 01.02.2021 року)

 

2019-2020 навчальний рік

 

Інформація про результати проведення державної кваліфікаційної атестації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у 2019-2020 навчальному році

 

Інформація про стан впровадження виробничих технологій у навчально-виробничий процес ЗП(ПТ)О у 2019-2020 навчальному році

Довідка про результати моніторингу навчальних досягнень учнів ІІ курсу закладів П(ПТ)О з предметів загальної середньої освіти, що виносяться на ДПА у 2019-2020 навчальному році

 

Інформація про стан функціонування веб-сайтів ЗП(ПТ)О (станом на 01.06.2020 р.)

 

Довідка про стан вивчення, узагальнення та та впровадження передового педагогічного досвіду у системі професійної (професійно-технічної) освіти області

 

Довідка про стан професійного спрямування викладання біології і екології у закладах професійної (професійно-технічної) освіти області

 

Довідка про стан діяльності методичних служб закладів П(ПТ)О щодо організації роботи з молодими (малодосвідченими) педагогічними працівниками (що мають стаж роботи не більше 3 років)

 

Довідка про стан забезпечення належними умовами діяльності працівників психологічної служби закладів П(ПТ)О

 

Інформація про стан документального супроводу професійної підготовки за стандартами професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу

 

Інформація про стан діяльності навчально-практичних центрів галузевого спрямування

 

Довідка про стан роботи ради профілактики правопорушень закладів професійної (професійно-технічної) освіти області

 

Інформація про результати навчальних досягнень учнів І курсу засвідоцтвами про базову середню освіту з предметів загальноосвітньої підготовки у 2019 році

 

Інформація про результати проведення вхідного діагностування учнів з предметів загальноосвітньої підготовки у 2019-2020 навчальному році