Основні напрямки діяльності

Основними напрямками діяльності Навчально-методичного кабінету  професійно-технічної освіти у Кіровоградській області є:

Аналіз стану навчально-виробничої, навчально-виховної та методичної роботи в ЗП(ПТ)О, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення, надання конкретної методичної допомоги педагогічним колективам.

Здійснення заходів щодо вивчення та впровадження передового педагогічного і виробничого досвіду у навчально-виробничий та навчально-виховний процес.

Організація роботи з узагальнення, удосконалення та розповсюдження педагогічної та науково-технічної інформації. Пропаганда методичної, навчальної та технічної літератури, технічних засобів навчання та навчально-наочного приладдя; підготовка та надання інформаційних матеріалів про передовий педагогічний, методичний та виробничий досвід ЗП(ПТ)О та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Організація і проведення науково-практичних конференцій і семінарів, обласних шкіл передового досвіду, обласних методичних секцій, педагогічних читань, виставок, конкурсів тощо.

Організація та проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.

Організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.

Вивчення потреб ЗП(ПТ)О з програмно-методичної документації, підручників, навчальних посібників, навчально-методичної літератури тощо, їх узагальнення, організація замовлення та розподіл.

Організація і координація роботи авторських колективів, творчих груп, окремих педагогічних працівників ЗП(ПТ)О з розробки проектів програмно-методичної документації, а також з розробки підручників, навчальних та методичних посібників, технічних засобів навчання та їх експериментальної апробації.

Здійснення дослідно-експериментальної роботи щодо вдосконалення змісту, форм і методів навчання.

Проведення консультацій керівників та педагогічних працівників ЗП(ПТ)О з питань навчально-виробничої, навчально-виховної роботи.

Участь у підготовці документів з ліцензування та атестації ЗП(ПТ)О, установ, організацій, які надають освітні послуги у сфері професійно-технічної освіти.

Участь у атестації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.

Надання допомоги ЗП(ПТ)О в організації роботи педагогічних рад, методичних комісій, навчально-методичних кабінетів і бібліотек з удосконалення змісту навчально-методичної роботи, здійснення заходів щодо розвитку педагогічної творчості й професійної майстерності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.

Підготовка та випуск інформаційних та методичних матеріалів у межах компетенції.

Надання методичної допомоги з розробки навчальних планів і програм, методичної та іншої документації.

Надання методичної допомоги підприємствам, установам та організаціям з питань підготовки й перепідготовки, підвищення кваліфікації робітничих кадрів на виробництві.