Успішне завершення навчання викладачами професійно-теоретичної підготовки закладів П(ПТ)О

1 15 викладачів професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти області успішно завершили навчання за тренінговою програмою «Методика розробки та використання тестового контролю на уроках професійно-теоретичної підготовки», організованого Навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти у Кіровоградській області.
  Педагоги опанували 5 навчальних модулів, у рамках яких вивчали основи організації тестового контролю знань здобувачів освіти; методологію розроблення інструментів оцінювання на основі тестових методів контролю; практичне застосування тестових методів при проведенні письмового та комп’ютерного тестування знань здобувачів освіти з предметів професійно-теоретичної підготовки та під час проведення поетапної атестації.

 У підсумку слухачі отримали досвід щодо розробки завдань тестового характеру різних типів та рівнів складності, напрацювали 500 завдань для тестів, які охоплюють 14 професій. Також вони здобули необхідні знання та навички щодо розробки онлайн-тестів за допомогою застосунків Google-форми, Майстер-Тест, Online Test Pad, онлайн-платформи Classtime та програми EasyQuizzy.
 Здобуті знання та сформовані навички дозволять успішним випускникам розробляти якісні завдання для тестового оцінювання результатів навчання та професійних кваліфікацій, якісно організовувати процес оцінювання на основі методів тестового контролю та поширювати отримані знання та сформовані практичні навички у сфері розробки тестових інструментів оцінювання та впровадження методики тестового контролю знань здобувачів освіти на уроках професійно-теоретичної підготовки.

2
3