Засідання Школи ППД на тему: «Формування професійних компетентностей здобувачів освіти з професій «Офісний службовець (бухгалтерія); Адміністратор» шляхом впровадження засобів наочності»

01 30 05 24 30 травня 2024 року Навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти у Кіровоградській області спільно з Комунальним закладом «Голованівський професійний ліцей Кіровоградської обласної ради» проведено онлайн-засідання авторської школи передового педагогічного досвіду викладача предметів професійно-теоретичної підготовки професій «Офісний службовець (бухгалтерія); Адміністратор» Гринько Олени Леонідівни.

 Під час заходу викладач презентувала авторські комплекси наочних засобів навчання, спрямованих на формування професійних компетентностей учнів, навичок абстрактного мислення, вмінь аналізувати та узагальнювати новий навчальний матеріал. Протягом багатьох років педагог розробляє робочі зошити, навчальні посібники, інтерактивні плакати, схеми, таблиці, мультимедійні презентації, тестові завдання за допомогою прикладного програмного забезпечення, Інтернет-сервісів та онлайн-платформ.
 Учасники вебінару переконались, що застосування різноманітних засобів унаочнення на уроках професійної підготовки забезпечує формування стійких предметних знань та професійних умінь і навичок, необхідних для успішної роботи майбутніх кваліфікованих робітників з професії «Офісний службовець (бухгалтерія); Адміністратор».

02 30 05 24
03 30 05 24