Пріоритетні напрямки діяльності закладів П(ПТ)О щодо забезпечення якісного надання освітніх послуг з підготовки кваліфікованих робітників

27.06.23.127 червня 2023 року Навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти у Кіровоградській області проведено онлайн-захід для заступників директорів з навчально-виробничої роботи та старших майстрів  закладів П(ПТ)О області, на якому розглядались питання щодо пріоритетних напрямків діяльності освітнього закладу з надання якісних освітніх послуг підготовки кваліфікованих робітників.

Під час заходу розглядались питання щодо упровадження в освітній процес підготовки кваліфікованих робітників державних освітніх стандартів, розроблених за компетентнісним підходом; своєчасного оновлення змісту освітніх програм із урахуванням інноваційних технологій виробництва та вимог роботодавців; поширення практики здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за дуальною формою навчання; функціонування створених навчально-практичних центрів у закладах П(ПТ)О області; осучаснення матеріально-технічної бази, створення сучасного електронного контенту за галузевим спрямуванням та активізації роботи щодо розробки авторських навчальних посібників, програмних педагогічних засобів тощо.

Разом з тим увага присутніх акцентувалась на діяльності кваліфікаційних центрів та підготовці відповідних документів освітніми закладами для проходження акредитації Національною Агенцією кваліфікацій, також обговорили створення та функціонування в закладі внутрішньої системи забезпечення якості освіти, яка дозволить аналізувати реальний стан освітніх та управлінських процесів із наступним їх коригуванням.

Окрім розгляду означених питань присутнім було презентовано освітні ресурси платформ «Світ професій» і «Професійна освіта онлайн» та запропоновано переглянути напрацювання педагогічних працівників з метою розміщення навчальних матеріалів на означених освітніх платформах.

27.07.23 
 27.06.23.3
 27.06.23.4