Опрацьовуємо вимоги до розробки та використання дидактичних засобів навчання для проведення уроків професійно-теоретичної підготовки

1 23 11 2123 листопада 2021 року на третьому занятті педагогічного всеобучу «Говоримо про урок професійно-теоретичної підготовки» розглядались питання щодо методики розробки та використання дидактичних засобів навчання на уроках професійно-теоретичної підготовки.

Під час заходу присутні методисти, голови методичних комісій та викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів П(ПТ)О області мали можливість ознайомитись із класифікацією, видами дидактичних засобів для проведення уроків професійно-теоретичної підготовки, дидактичними вимогами до їх розробки та доцільністю застосування на різних структурних елементах уроку.
Окрім того, увага присутніх акцентувалась на загальнометодичних вимогах до складання опорних конспектів, алгоритмів та структурно-логічних схем, їх різновидах та особливостях застосування при викладенні нового навчального матеріалу та організації самостійної навчальної діяльності здобувачів освіти. Також присутні мали можливість ознайомитись із прикладами оформлення дидактичних засобів різних видів.