Дуальна форма здобуття освіти як одна з моделей поліпшення якості підготовки кваліфікованих робітників

10 1Саме, означена проблема розглядалась 10 червня 2021 року на онлайн семінарі проведеному навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти у Кіровоградській області для заступників директорів з навчально-виробничої роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти області.

 

У ході заходу увага присутніх акцентувалась та важливості впровадження означеної форми навчання при підготовці кваліфікованих робітників, розкривався стан упровадження елементів дуальної форми здобуття освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти області та презентувався досвід впровадження даної форми навчання при підготовці кваліфікованих робітників з професій «Слюсар з ремонту рухомого складу», «Верстатник широкого профілю», «Оператор верстатів з програмним керуванням», «Швачка», «Продавець продовольчих товарів», «Продавець непродовольчих товарів»(заступниками директорів з НВР ДНЗ «Знам’янський професійний ліцей» Черновол Н.М., ПТУ № 36 смт Новгородка Чорною В.В., ДЗП(ПТ)О «Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі» Данеко В.В. тастаршим майстром Центральноукраїнського вищого професійного училища ім. Миколи Федоровського Каракічею О.С.).

Окрім основної проблеми, яка розглядалась на заході, присутнім були надані роз’яснення стосовно процедури проведення опитування випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти щодо їх працевлаштування, яке має бути проведене в рамках пілотного дослідження ринку праці.

10 2