Творча майстерня для викладачів української мови та літератури

1

Сьогодення ставить перед учасниками освітнього процесу все більші і більші виклики, пов’язані з організацією якісної підготовки висококваліфікованих майбутніх робітників. Використання різноманітних інтерактивних технологій, впроваджених на основі компетентнісних підходів, якраз і створюють необхідні для цього передумови. Сучасний викладач повинен володіти технологічними аспектами організації освітньої діяльності здобувачів освіти (різними прийомами роботи в форумі, чаті, теле- і відео конференціях тощо).

Саме тому 9 квітня 2021 року навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти у Кіровоградській області спільно з ДЗП(ПТ)О «Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі» було проведено творчу майстерню викладача української мови та літератури означеного закладу, лауреата конкурсу «Вчитель року-2021» Галіцької Марини Сергіївни з проблеми «Створення інтерактивних робочих аркушів на уроках української мови та літератури». Захід мав на меті ознайомити педагогів  із призначенням та дидактичними вимогами до створення інтерактивних робочих аркушів, а також їх можливостями для забезпечення зворотного зв’язку між викладачем та учнями.  

Заступник директора з навчальної роботи  ДЗП(ПТ)О «Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі» Боса Ганна Григорівна презентувала присутнім діяльність викладачів української мови та літератури означеного закладу Галіцької Марини Сергіївни та Криворучко Юлії Юріївни.

Галіцька Марина Сергіївна, у ході виступу, показала можливості програми Live Worksheets для створення інтерактивних робочих аркушів, а також окреслила переваги застосування даного сервісу під час дистанційного навчання для проведення учнівських конкурсів з української мови,виконання домашніх робіт, а також для оцінювання учнів. Цікавою та ефективною була практична робота, під час якої педагоги вчилися застосовувати інструменти сервісу Live Worksheets для роботи з учнями.

У підсумку заходу Криворучко Юлія Юріївна ознайомила присутніх з особливостями створення інтерактивних робочих аркушів за допомогою сервісу Wizer.me. Викладач зазначила простоту і доступність означеного інструменту, а також продемонструвала зразки розроблених інтерактивних аркушів і особливості роботи з ними.

Учасники творчої майстерні відзначили, що саме такі методичні заходи, які мають практичне спрямування, є найбільш ефективними для професійного зростання педагогічних працівників. 

1

2

3

4

 5

7