Розробляємо моніторинговий інструментарій

 3

З метою розробки методичного інструментарію для моніторингу підвищення кваліфікації педагогічних працівників у міжатестаційний період 19 лютого 2021 року на базі Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Кіровоградській області відбулося засідання обласної робочої групи методистів ЗП(ПТ)О.

У ході засідання обговорили окремі положення Постанови КМУ від 21.08.2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», питання організації роботи з підвищення кваліфікації, звітності, затвердження сертифікатів на засіданнях педагогічних рад, розглянули варіанти моніторингового інструментарію та визначили порядок проведення моніторингу.

Результатом плідної праці учасників стало вироблення алгоритму, за яким буде проводитися відстеження підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

 3