Сучасний погляд на підготовку кваліфікованих робітників професій, загальних для всіх видів економічної діяльності

1

Інноваційний, корисний, креативний – так можна охарактеризувати досвід роботи педагогічних працівників професійно-технічного училища № 38 смт Голованівськ, презентований на черговому засіданні секції педагогічних працівників,загальних для всіх видів економічної діяльності проведеного НМК ПТО у Кіровоградській області 17 лютого з проблеми «Особливості організації освітнього процесу підготовки кваліфікованих робітників в сучасних умовах».

Викладачі та майстри виробничого навчання Грінько О. Л., Заболотна О. О. та Леонтюк Т. М. продемонстрували сучасні підходи до проведення уроків професійної підготовки в умовах викликів сьогодення шляхом  впровадження освітніх онлайнових ресурсів, створення сучасних комплексів дидактичних засобів та використання різних інноваційних педагогічних технік.

Окрім досвіду роботи, на заході висвітлені питання щодо основних тенденцій, вимог професійної освіти та визначені шляхи удосконалення професійної підготовки через призму компетентнісного підходу.

Засідання секції дало можливість зробити висновок: якість освітньої діяльності кожного педагога повинна бути стратегією і одночасно критерієм її розвитку, тому необхідність змін та самовдосконалення є пріоритетним в роботі кожного.

1

2

3

4

5

6