Засідання школи молодого майстра виробничого навчання

14

Сучасний ринок праці достатньо динамічний і роботодавець, залежно від рівня розвитку конкретного виробництва, висуває нові вимоги до майбутнього робітника. Досягти якісного рівня підготовки конкурентоспроможних робітників можна за наявності високопрофесійного майстра виробничого навчання.

Значне місце в роботі методичного кабінету відводиться заходам щодо вдосконалення фахового рівня та підвищення педагогічної майстерності молодих майстрів. Для того, щоб молодий майстер став досвідченим педагогом, необхідно створити йому всі умови, надати методичну допомогу, стимулювати його творчість і активність.

З цією метою в навчально-методичному кабінеті професійно-технічної освіти у Кіровоградській області функціонує Школа молодого майстра виробничого навчання, яка допомагає молодому спеціалісту адаптуватися до умов педагогічної діяльності.

 25 січня 2021 року  пройшло чергове засідання школи молодого майстра виробничого навчання з проблеми «Основні вимоги до  сучасного уроку виробничого навчання». На даному занятті викладачі дізналися про основні фактори ефективності сучасного уроку, опрацювали моделі традиційних і нетрадиційних уроків. Ознайомились із  найпоширенішими педагогічними технологіями навчання, які об'єднують в собі ефективні методи і форми організації навчання та забезпечують реалізацію проблем щодо вдосконалення підготовки майбутніх кваліфікованих робітників; розглянули елементи використання даних технологій на уроках виробничого навчання.

14