Професійна освіта в сучасних умовах: що потрібно і без чого не можна?

3

Безумовно, будь-яка трансформація, особливо вимушена, є стресом, впливає на результат − для когось в більшій, для когось − в меншій мірі. Трансформації, які відбуваються зараз в системі освіти, − виклик не лише для здобувачів освіти, а й для тих, хто їх навчає.

З огляду на це, 21 січня 2021 року НМК ПТО у Кіровоградській області проведено обласні педагогічні читання «Всебічний погляд на роботу закладів професійної (професійно-технічної) освіти: нові можливості та вимоги сьогодення», які об’єднали широку аудиторію педагогічних працівників закладів П(ПТ)О Кіровоградщини.

Традиційні педагогічні читання проведено в дистанційному форматі – онлайн. Це відбувалось вперше: незвично, але безпечно.

Предметом обговорення означеного заходу стали проблеми та перспективи організації освітнього та виховного процесів у закладах П(ПТ)О з використанням засобів змішаного та дистанційного навчання в період карантину, зумовленого розповсюдженням пандемії COVID-19.

З доповідями виступили як досвідчені так і молоді педагогічні працівники, які поділилися своїм досвідом та ідеями вирішення актуальних питань організації освітнього процесу у закладах в умовах карантинного періоду. Так, на прикладі сайту закладу та особистого блогу, переконливо довели, що це ефективний, простий та зручний спосіб спілкування викладачів і учнів; представили сучасні освітні ресурси та онлайн-сервіси для забезпечення якості професійної підготовки кваліфікованих робітників; поділилися досвідом використання ІТ-контенту та прогресивних технологій навчання на уроках; підкреслили важливість збереження виховного впливу на здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання.

В результаті усестороннього обговорення, учасники дійшли висновку, що режим дистанційного навчання став неабияким викликом для освітянської спільноти, адже необхідно було у доволі стислі терміни трансформувати освітній процес, проте, заклади відмінно впоралися з цими викликами, перетворивши їх у нові можливості.

1

2

3