Засідання творчої групи з професії «Кухар»

17.01.22З 2022-2023 навчального року підготовка кваліфікованих робітників з професії «Кухар» буде здійснюватися за змістом стандарту професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу.
Для забезпечення своєчасного переходу на новий зміст навчання та розробки закладами професійної (професійно-технічної) освіти області навчально-плануючої документації з означеної професії розпочала свою роботу творча група педагогічних працівників області з професії «Кухар».

Завдання, яке постало перед членами творчої групи – розробка Освітньої програми до даного СП(ПТ)О.
17 січня 2022 року проведено перше засідання означеної творчої групи, під час якого присутні ознайомились із змістом стандарту, визначеними рівнями освітньої кваліфікації з даної професії; проаналізували зміст загальних знань, вмінь за професією та результатів навчання; обговорили підходи до визначення предметів та кількості годин на їх опанування з урахуванням змісту ключових та професійних компетентностей; намітили шляхи подальшої роботи з реалізації поставлених завдань.